Konstantnim radom na unapređenju poslovanja i višegodišnjim iskustvom, postali smo lider u oblastima ZnR i ZoP

Razvojem savremenih tehnologija u mogućnosti smo da ponudimo vrlo efikasan sistem zaštite, bilo da se radi o zaštiti radnika, protivpožarnoj zaštiti ili projektovanju i izvođenju sistema zaštite.

Obavljamo poslove:

Zaštite od požara
Zaštite na radu
Tehničkih ispitivanja, projektovanje i izvođenja stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
Veleprodaju protivpožarnih sistema i opreme
Termoenergetika (ispitivanje i izrada tehničke dokumentacije posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti)

Projektovanje zaštite od požara – izrada elaborata
Sistemi za dojavu požara
Sistem za gašenje požara
Izrada planova evakuacije
Stručno savjetovanje iz oblasti ZoP
Obuka radnika iz oblasti ZoP

Vođenje poslova iz oblasti ZnR
Izrada i revizija akta o procjeni rizika
Pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za sredstva rada
Obuka radnika iz oblasti ZnR
Izrada uputstava za bezbjedan rad i znakova bezbjednosti i zaštite

Projektovanje sistema požarne ventilacije – JET ventilacija

Nabavka i ugradnja opreme

Servis i ispitivanje

Protivpožarna vrata
Vatrogasna oprema
Sprinkler stanice i mlaznice
Vatrodojavne centrale i javljači požara
Pasivna zaštita od požara
Vodene pumpe

Projektovanje i izvođenje sistema za dojavu i gašenje požara.

Posjedujemo licencu za izvođenje mašinskih instalacija (sistemi za gašenje požara) i elektro instalacija slabe struje(sistemi za dojavu požara) na objektima od opštinskog i Republičkog značaja.

PROJEKTUJEMO I IZVODIMO STABILNE SISTEME ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA SA ČISTIM HEMIJSKIM SREDSTVIMA (NOVEC 1230 I FM 200)

– pp premazi za povećanje vatrootpornosti,
– zatvaranje otvora protivpožarnih sektora

    Pošaljite nam vaše pitanje i odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.