O NAMA

ZAŠTITA NA RADU

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

IZVOĐENJE RADOVA

TERMOENERGETIKA

PREVENTIVA MEDICAL

KONTAKT

PITANJA

VELEPRODAJA PP OPREME

Protivpožarna zaštita, zaštita na radu i termoenergetika

 

Razvojem savremenih tehnologija u mogućnosti smo da ponudimo vrlo efikasan sistem zaštite, bilo da se radi o zaštiti radnika, protupožarnoj zaštiti ili projektovanju i izgradnji sistema zaštite. Pored toga, u okviru grupacije Preventiva, obavljamo redovne i periodične zdravstvene preglede radnika.

Konstantnim radom na unapređenju poslovanja i višegodišnjim iskustvom, postali smo lider u ovoj oblasti, što potvrđuju naši mongobrojni zadovoljni klijenti.

Protivpožarna zaštita

 

Zaštita od požara obuhvata skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcionisanje sistema za detekciju i dojavu požara te sistema za gašenje požara. Potrebno je definisati sve radnje potrebne u slučaju nastanka požara.

Zaštita na radu

 

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječili zastoji u odvijanju radnih procesa.

Termoenergetika

 

Pod stabilnim posudama pod pritiskom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se posude pod pritiskom koje ne menjaju mesto od punjenja do praž njenja, čije su vrste i klase utvrđene propisima o jugoslovenskim standardima za vrste i klase posuda pod pritiskom i iz kojih bi radna materija mogla ekspandirati u okolinu

Projektovanje i izvođenje sistema za dojavu i gašenje požara

Zatraži ponudu

Obavljamo poslove:

Zaštite od požara

Zaštite na radu

Tehničkih ispitivanja, projektovanje i izvođenja stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

Veleprodaju protivpožarnih sistema i opreme

Termoenergetika (atestiranje zavarenih spojeva, atestiranje opreme pod pritiskom i izrada tehničke dokumentacije)

Telefon:

Faks:

00387 51 465 099

00387 51 434 642

Mirka Kovačevića 13a

78000 Banja Luka