KOJA JE ZAKONSKA OSNOVA I ODREDBE O PREVENTIVNIM I PERIODIČNIM ISPITIVANJIMA USLOVA RADNE SREDINE?

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Sl. Gl. RS 01/08 i 13/10)obaveza svakog poslodavca je da u skladu sa preventivnim mjerama zaštite i zdravlja na radu (član 8.) kao i opštim dužnostima i odgovornostima poslodavca (član 15 .stav e)) obezbjedi preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine.

Ne izvršavanje gore navedenog pregleda kažnjivo je zakonom novčanom kaznom od 2.500 do 15.000 KM (član 67. stav j)).

Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine (Sl. Gl. RS 66/08, 52/09 i 107/09)propisani su postupci i rokovi preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine.

 

ŠTA SE ISPITUJE U SKOPU PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE?

 1. mikroklima (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha i toplotno zračenje),
 2. hemijske štetnosti i fizičko-hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine),
 3. fizičke štetnosti (buka, vibracije, elektromagnetna zračenja i barometarski pritisak),
 4. osvjetljenost i
 5. biološke štetnosti.

Zavisno od uslova rada i štetnosti koje se pojavljuju na radnom mjestu vrše se i adekvatna ispitivanja.

 

Najčešći parametri koji se ispituju su:

 1. Mikroklimatski parametri – Ispitivanja mikroklime vrše se na radnim mjestima u radnoj sredini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se radnici kreću ili zadržavaju duže od dva časa u toku radne smjene.

Ispitivanja mikroklime vrše se u ljetnom i zimskom periodu, osim u prostorijama u kojima tehnološki postupak uslovljava određene klimatske uslove, u skladu sa aktom o procjeni rizika.

Ispitivanja mikroklime u ljetnom periodu vrše se kad je spoljna temperatura iznad 15 stepeni celzijusa, a u zimskom periodu kada je spoljna temperatura ispod pet stepeni celzijusa.

 1. Osvjetljenost – Ispitivanje osvjetljenosti vrši se na svim radnim mjestima u radnoj sredini u kojoj se obavlja proces rada.
 2. Buka – Ispitivanje se vrši na radnom mjestu u radnoj sredini gdje se pri tehnološkom procesu

pojavljuje.

KAKAV DOKUMENT DOBIJEMO NAKON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE?

Po izvršenom ispitivanju uslova radne sredine izdaje se Stručni nalaz, kojim se dokazuje da li su uslovi rada zadovoljavajući i da li su primijenjene ili nisu primijenjene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu.

KADA SE VRŠE PREVENTIVNA I PERIODIČNA USLOVA RADNE SREDINE?

 1. U roku od šest mjeseci od početka rada radnog, odnosno tehnološkog procesa,
 2. Nakon rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uređaja za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju),
 3. Nakon zamjene tehničkih kapaciteta kojima se mijenjaju uslovi rada,
 4. Periodičnou roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja, ukoliko Aktom o procjeni rizika nije predviđen kraći rok.