Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Ispitivanje i baždarenje ventila sigurnosti
Servis i remont ventila sigurnosti
Ispitivanje instalacija pod pritiskom
Izradu tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom

U okviru naše firme posluje laboratorija za ispitivanje ventila sigurnosti, koja je u procesu akreditacije po EN IEC 17025 standardu. Posjedujemo savremenu ispitnu opremu koja uključuje digitalni laboratorijski ispitni sto za ispitivanje i baždarenje sigurnosnih ventila pritiska otvaranja 0-300bar. Imamo mogućnost izrade dijagrama ispitivanja ventila, kao i testa curenja ventila. Takođe, imamo mogućnost ispitivanja ventila sigurnosti na terenu uz pomoć mobilnog digitalnog ispitnog stola istih mogućnosti i ispitni uređaj za ispitivanje ventila sigurnosti u radu PreVenTest holandskog proizvođača Ventil.

preventest sajt

PreVenTest LTC uređaj za ispitivanje ventila sigurnosti u radu

Šta su sigurnusni ventili?

Sigurnosni ventil je ventil koji automatski ispušta određenu količinu radnog fluida, bez učešća druge energije sem energije samog radnog fluida i na takav način da spriječava prekoračenje unaprijed zadatog pritiska. Predviđen je tako da se zatvara kada pritisak padne na vrijednost normalnih radnih uslova. Sigurnosni ventil može biti stavljen u pogon i pomoću nekog izvora enerije koji je nezavisan od energije fluida, ukoliko je to predviđeno standardom.

Podjela ventila sigurnosti:

  • Sigurnosni venti sa neposrednim dejstvom- u kojem se sili koja djeluje na zaptivno tijelo (disk), zbog pritiska fluida, suprostavlja sila koja nastaje dejstvom kontratega, poluge sa kontrategom ili opruge.
  • Sigurnosni ventil sa komandom- ventik kod kojeg zaptivno tijelo(disk) može biti podignuto pomoćnim uređajem i pri nižim pritiscima od zadatog pritiska otvaranja, a koji u slucaju otkazivanja pomoćnog mehanizma odogovara zahtjevima standarda.
  • Sigurnosni ventil sa dodatnim opterećenjem- ventil sigursnosti kod koga je zaptivni tijelo dodatno opterećeno da bi se povećala nepropusnost fluida do trenutka kada pritisak na ulazu dostigne vrijednost pritiska početka otvaranja.

Ispitivanjem ventila sugurnosti se provjerava funkcionalna sposobnost  i otpornost na pritisak i temperaturu i definisano je standardom.