Preventiva d.o.o. posjeduje sljedeće licence i sertifikate:

– Obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (Rješenje br. 16-04/3-170-180/2013, izdato od strane Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske)

– Ispitivanje uslova radne sredine, odnosno, hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) i mikroklime (Rješenje br. 16-04/3-170-224, izdato od strane Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske)

– Licencu za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to: Dijela elektro faze (instalacije slabe struje, telekomunikacije i automatike), te dijela mašinske faze (mašinska postrojenja i metalne konstrukcije u građevinarstvu), izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, br. 15.03-361-1468/15.

– Licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koju građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to dijela mašinske faze – mašinska postrojenja i metalne konstrukcije u građevinarstvu (Rješenje br. 15.03-361-1468/1-15, izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske)

– Ispitivanje i servisiranje vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara (Rješenje br. D/P-4-215-41/10, izdato od strane MUP RS)

– Pregled, servisiranje, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti na energetskim postrojenjima i uređajima i opremi pod pritiskom (Rješenje br. 05.06/312-122-5/12, izdato od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske)

– Licencu za vođenje poslova zaštite na radu kod poslodavaca koji imaju prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom; Vrši osposobljavanje radnika za bezbjedan rad, u smislu zaštite na radu, koji rade ili borave u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom; Vrši izradu akta o procjeni rizika kod poslodavca u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom; Obavlja preventivne i periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, i uslova radne sredine, usmislu zaštite na radu, uprostoru ugroženom ekpslozivnom atmosferom (Rješenje br. 16-04/3-170-118/2013, izdato od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske)