Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Zakonski obavezne obuke iz oblasti ZnR i ZoP
Specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu
Obuku radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima

KOJA JE ZAKONSKA OSNOVA I ODREDBE O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD?

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Sl. Gl. RS 01/08 i 13/10)obaveza svakog poslodavca je da u skladu sa preventivnim mjerama zaštite i zdravlja na radu (član 8.) kao i opštim dužnostima i odgovornostima poslodavca (član 15 .stav g)) osposobi svakog radnika za bezbjedan i zdrav rad.

Ne izvršavanje gore navedenog pregleda kažnjivo je zakonom novčanom kaznom od 2.500 do 15.000 KM (član 67. stav ž)).

Pravilnikom o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad (Sl. Gl. RS 42/11)propisani su postupci osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad.

KAKO SE VRŠI OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD?

Osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad vrši se po programu osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad.

Osposobaljavanje radnika se vrši teorijski i praktično.

Teorijski dio osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad obuhvata upoznavanje radnika sa:

 1. Propisima o radu i zaštitom na radu
 2. Pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti zaštite i zdravlja na radu
 3. Organizacijom poslova zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca
 4. Utvrđenim opasnostima i štetnostima i procjenom rizika na radnom mjestu.
 5. Ergonomskim i psihofizičkim zahtjevima radnog mjesta
 6. Uputstvima za bezbjednu upotrebu i održavanje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 7. Uslovima radne sredine
 8. Organizacijom prve pomoći, zaštite od požara i evakuacije zaposlenih

Praktični dio osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad obuhvata:

 1. Osposobljavanje radnika za bezbjedno rukovanje sredstvima za rad i sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu.
 2. Upoznavanje radnika sa utvrđenim mjerama za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika na radnom mjestu.
 3. Druge mjere u skladu sa procjenjenim opasnostima i štetnostima na radnom mjestu

Nakon izvršenog teorijskog i praktičnog osposobljavanja vrši se provjera osposobjenosti radnika za

bezbjedan i zdrav rad posebno iz teorijskog a posebno iz praktičnog dijela.

Provjeru osposobljenosti i učešće u teorijskom dijelu osposobljavanja radnik potvrđuje ispunjavanjem namjenskog testa i potpisom na test.

Provjeru osposobljenosti i učešće u praktičnom dijelu osposobljavanja radnik potvrđuje odgovarajućom izjavom.

Osposobljavanje radnika se vrši na radnom mjestu radnika u toku radnog vremena.

Ukoliko radnik istovremeno radi na dva ili više radnih mjesta mora biti osposobljen za rad na svakom od radnih mjesta.

 

KAKAV DOKUMENT DOBIJEMO NAKON OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD?

O toku provjere osposobljenosti za bezbjedan i zdrav rad vodi se Zapisnik.

Radniku koji je osposobljen za bezbjedan i zdrav rad izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za bezbjedan i zdrav rad.

KADA SE VRŠI OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD?

 1. Prilikom zasnivanja radnog odnosa,
 2. Prilikom premještaja na druge poslove,
 3. Prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad,
 4. Prilikom promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za bezbjedan i zdrav rad.
 5. Periodična provjera osposobljenosti radnika za bezbjedan i zdrav rad radnika koji rade na radnom mjestu sa povećanim rizikom vrši se na način i po postupku utvrđenim Aktom o procjeni rizika a najčešće jednom u 3 godine.