Šta je pasivna zaštita od požara?

Protipožarna zaštita objekta se može podijeliti na 3 segmenta:

  • Pasivna zaštita od požara
  • Aktivna zaštita od požara (sistemi za dojavu i gašenje požara)
  • Prevencija nastanka požara (smanjenje broja izvora paljenja, smanjenje akumuliranja gorivih materija, organizacija procesa rada, obuka osoblja, preventivna ispitivanja i redovne kontrole sistema i slično)

Pasivnom zaštitom od požara smatra se skup mjera kojima se sprječava ili usporava širenje požara u objektu. Podrazumijeva pravilnu podjelu štićenog prostora na požarne sektore, te izvođenje građevinskog dijela u skladu sa principima pasivne zaštite – odgovarajuća vatrootporna vrata, prozori, zidovi, protivpožarni premazi i protivpožarno obrađeni prodori cijevi, kablova i sl.

Preventiva d.o.o. vrši projektovanje, izvođenje i ispitivanje sistema pasivne zaštite od požara. Zastupnici smo proizvođača Fischer, od kojih obezbjeđujemo najkvalitetnije materijale i komponente za izvođenje pasivne zaštite – protivpožarne mase, silikoni, ploče, obujmice, nosači. Obratite nam se za sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas za više informacija:

[contact-form-7 id=”1063”]