Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Izradu plana zaštite od požara
Ispitivanja sistema protivpožarne zaštite

KOJA JE ZAKONSKA OSNOVA I ODREDBE ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA?

Plan zaštite od požara – na osnovu člana 9. Zаkоn о zаštiti оd pоžаrа, Sl. Glasnik RS broj 94/19 privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta razvrstana u kategoriju I i II stepena rizika ugroženosti od požara donose plan zaštite od požara

ŠTA UTVRĐUJE PLAN ZAŠTITE OD POŽARA?

U planu zaštite od požara utvrđuju se:

 1. procjena ugroženosti od požara,
 2. organizacija zaštite od požara,
 3. način upotrebe vatrogasno-spasilačkih jedinica,
 4. sistem obavještavanja,
 5. postupak u slučaju požara,
 6. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara,
 7. način snabdijevanja vodom,
 8. putevi, prolazi i prilazi,
 9. procjena maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta,
 10. prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 11. druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenje nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara.

Na plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost MUP-a RS.