Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Projektovanje i ugradnju sistema za gašenje požara sa NOVEC 1230 i FM200
Ispitivanje i servis sistema sa NOVEC 1230 i FM200
Izradu idejnih rješenja i hidrauličkih proračuna sistema
Isporuku opreme sistema za gašenje požara proizvođača SIEMENS i Mobiak
Siemens NOVEC1230
Novec 1230 sistem u rasklopnom postrojenju

Šta su sistemi za gašenje požara "čistim" sredstvima?

Savremena “čista” sredstva za gašenje nastala su kao zamjena sredstava Halon-1301 i Halon-1302 u svrhu gašenja požara relativno malom količinom sredstva za gašenje, bez štete na opremi ili prostoru, ili opasnosti za ljudstvo.

Razlog zabrane upotrebe Halona su velike ekološke posljedice i toksičnost za ljude. Savremena sredstva poput FK-5-1-12 (tržišni naziv 3M Novec 1230) i HFC-227EA (tržišni naziv DuPont FM200) su i u većim koncentracijama manje štetna za ljude i imaju manji potencijal za globalno zagrijavanje.

Novec 1230 je jedinjenje iz grupe fluoroketona i nastao je kao ekološki prihvatljiva zamjena za sredstva za gašenje iz grupe hidrofluorougljenika (HFC), gdje spada i FM200 (HFC227). Potencijal za globalno zagrijavanje Novec 1230 iznosi 1 (1kg FK5-1-12 = 1kg CO2 ispuštenog u atmosferu), dok kod HFC-227 iznosi 3000 (1kg HFC227-EA ima isti efekat na atmosferu kao 3000kg CO2 gasa).

Takođe, u odnosu na FM200, Novec 1230 je na sobnoj temperaturi i pritisku u tečnom stanju, što manipulaciju sredstvom značajno olakšava jer se ne mora transportovati u posudama pod pritiskom i može se pretakati bez pothlađivanja i pod atmosferskim pritiskom.

Ova sredstva nisu elektroprovodljiva i mogu se koristiti za gašenje požara bez isključenja električne energije i isključenja opreme što je vrlo značajno za datacentre ili kontrolne sale koje nadziru proizvodne procese.

Poređenje različitih sistema gašenja za server salu

Novec 1230 - demonstracija sigurnosti za elektroniku