Pod stabilnim posudama pod pritiskom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se posude pod pritiskom koje ne menjaju mesto od punjenja do praž njenja, čije su vrste i klase utvrđene propisima o jugoslovenskim standardima za vrste i klase posuda pod pritiskom i iz kojih bi radna materija mogla ekspandirati u okolinu, a za koje su ispunjeni sledeći  uslovi:

p ≥ 1 i p · V ≥ 0,3 gde je:         p – najveći radni pritisak, u bar,       V – radna zapremina, u m3

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na posude koje su u sastavu kotlovskog postrojenja čiji je najveći radni pritisak iznad 0,5 bar i temperatura preko 110  o C.

1 PREGLED, SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I PODEŠAVANJE SIGURNOSNIH UREĐAJA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom“Sl.list SFRJ ,broj 16/83,

Član 75: Obavezna tehnička kontrola i  podešavanje  ventila sigurnosti vrši se u intervalima navedenim u tehničkom uputstvu, zavisno od vrste klase i namjene posude pod pritiskom a najmanje jednom godišnje.

2 ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA OSNOVNOG MATERIJALA I ZAVARENIH SPOJEVA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA UREĐAJIMA I OPREMI POD PRITISKOM,TE IZRADA ODGOVARAJUĆE DOKUMENTACIJE ZA ISTE

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom “Sl.list SFRJ ,broj 16/83,

Član 101.: Unutrašnji pregled posuda pod pritiskom vrši se svake tri godine, prije svakog ispitivanja pritiskom, uz obaveznu pripremu za unutrašnji pregled,koja je ista kao i za ispitivanje pritiskom.

Član103.:  Ako nije moguće izvršiti unutrašnji pregled posude, umjesto unutrašnjeg pregleda može se izvršiti ispitivanje pritiskom,uz istovremenu kontrolu debljine materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja

3 PERIODIČNI PREGLED ISPITIVANJE I KONTROLA OPREME I POSUDA POD PRITISKOM U UPOTREBI

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom“Sl.list SFRJ ,broj 16/83, Član  93.: Prije stavljanja u upotrebu,i u toku upotrebe posude se pregledaju i ispituju pod nadzorom nadležnog organa inspekcije.

Clan 103: Ako nije moguće izvršiti unutrašnji pregled posude, umjesto unutrašnjeg pregleda možre se izvršiti ispitivanje pritiskom,uz istovremenu kontrolu debljine materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja.