Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Vođenje poslova iz oblasti Zaštite na radu i zaštite od požara
Vođenje zakonskih evidencija iz oblasti zaštite na radu
Obuku radnika iz oblasti zaštite na radu
Izradu svih zakonski propisanih akata iz oblasti zaštite na radu
Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu

KOJA JE ZAKONSKA OSNOVA I ODREDBE ZA ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU?

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Sl. Gl. RS 01/08 i 13/10)dužnost svakog poslodavca je da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37. stav 1).

Stavom 2 ovoga člana propisano je da poslodavac za vršenje ovih poslova može da angažuje ovlaštenu organizaciju koja ima licencu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.

KOJE POSLOVE OBAVLJA ORGANIZACIJA KOJA IMA LICENCU?

  1. učestvuje u pripremi akta o procjeni rizika,
  2. vrši kontrolu i daje savjete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  3. učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mjesta radi ostvarivanja bezbjednih i zdravih uslova rada,
  4. organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine, organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  5. predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom,
  6. prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje zaposlenih na radu,
  7. prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje,
  8. priprema i sprovodi osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad,
  9. priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu,
  10. zabranjuje rad na radnom mjestu ili upotrebu sredstva za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje radnika,
  11. sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada o svim pitanjima u oblasti zaštite i zdravlja na radu,
  12. vodi evidencije u oblasti zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.